Phối hợp chặt chẽ để phát huy mọi nguồn lực, sáng tạo của nhân dân trong phát triển đất nước

Ngày 14-3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết 15 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ký Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi) tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được ban hành ngày 28-3-2003. Qua 15 năm thực hiện, công tác phối hợp của hai bên trong hoạt động lập pháp, giám sát, dân nguyện và nhiều lĩnh vực khác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Việc phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại mỗi kỳ họp Quốc hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần phản ánh đầy đủ, toàn diện tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với Quốc hội, được đông đảo nhân dân đồng tình, tin tưởng.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, việc phối hợp đã đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng cao. Điển hình như phối hợp xây dựng Hiến pháp 2013; Luật MTTQ Việt Nam 2015; Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN, quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện Xã hội của MTTQ Việt Nam; nghị quyết liên tịch liên quan đến công tác bầu cử, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội. Công tác tham gia góp ý, phản biện xã hội, công tác giám sát được tăng cường phối hợp, gắn kết trách nhiệm, từng bước tạo được hiệu quả và hiệu ứng chuyển động trong xã hội...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai cơ quan phối hợp thường xuyên, hiệu quả hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó tập trung vào việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo và thu hút nguồn lực của nhân dân để phát triển đất nước. Hai bên cần nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần tích cực, chủ động phối hợp lấy ý kiến và tổ chức phản biện xã hội đối với các dự án luật quan trọng; tăng cường xây dựng, triển khai chương trình hoạt động giám sát, chú trọng giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

Trong năm 2018, hai bên tập trung phối hợp xây dựng một số dự án luật liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân tổ chức bộ máy nhà nước; phối hợp chuẩn bị để Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã ký kết Quy chế phối hợp công tác (sửa đổi).
Hiền Phương

>> Xem thêm: 

>> Bắc Ninh không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

>> Không có vùng cấm trong chống tham nhũng

>> Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali (Italy)

Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Tin mới nhất
 
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều