Việt Nam có nhiều biện pháp tích cực phổ biến Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng

viet nam co nhieu bien phap tich cuc pho bien cong uoc lien hop quoc ve chong tham nhung

Từ nhận thức đến hành động, từ yêu cầu pháp lý đến quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội, đó là quy luật của hoạt động đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực xã hội.

Ý thức được điều này, Chính phủ và các cấp chính quyền Việt Nam đã có nhiều hình thức và biện pháp tích cực trong tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng cũng như những quy định của Pháp luật Việt Nam nội luật hóa quy định của Công ước.

Trong hai năm 2010 và 2011, các bộ, ban, ngành của Việt Nam đã tổ chức hàng nghìn hội nghị tuyên truyền, lớp tập huấn pháp luật về phòng chống tham nhũng, đã phát hành hàng chục nghìn sách, tạp chí, tài liệu tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng không có hiệu lực áp dụng trực tiếp ở Việt Nam. Để thực thi Công ước, vấn đề nội luật hóa, chuyển các quy định của Công ước thành pháp luật thực định Việt Nam là yêu cầu có tính tiên quyết và bắt buộc.

Ngày 21-11-2005, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng. Quá trình xây dựng Luật này cũng đã tham khảo những quy định trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

Từ các quy định của Công ước, quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, đồng thời quán triệt Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (kỳ họp thứ ba), các cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược, ban hành các Nghị định, Quyết định, Chỉ thị quy định về minh bạch tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, trang thiết bị và phương tiện làm việc; tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; vai trò, trách nhiệm của Xã hội trong phòng chống tham nhũng; trả lương qua tài khoản đối với đối tượng hưởng lương từ ngân sách...

Thực hiện Nghị quyết 1039/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 28-8-2006 của Ủy ban Thường Vụ Quốc hội, các cơ quan: Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Toà án nhân dân tối cao, VKSND TC đã ban hành Quy chế 01/QCPH ngày 15-1-2009 về việc phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng; Ban hành Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg ngày 9-12-2009 về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng.

Đỗ Phương

>> Xem thêm: 

>> Xử lý 310 người gây rối tại TP.HCM

>> Khởi tố 7 nghi can kích động, gây rối ở Bình Thuận

>> 8 người gây rối ở Bình Thuận bị khởi tố

Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Tin mới nhất
 
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều