Theo chuyên gia này, trong những năm gần đây, số tàu quân sự của Nga hoạt động trên biển đã tăng lên đáng kể. Nga cần phản ứng lại với những gì đang diễn ra trên thế giới, tướng Ivashov cho biết.

Chính lẽ đó, học thuyết quân sự của Nga năm 1993 đã có sự thay đổi cơ bản, trong đó chính quyền Nga tuyên bố, trong số các quốc gia trên thế giới, Nga không có kẻ thù, bởi không tồn tại mối đe dọa quân nào. Thực tế, điều đó đã đúng. Nhưng hiện nay tình hình đã hoàn toàn trái ngược.