Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch

(HNMO) - Sáng 15-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến quy hoạch.

Luật được ban hành nhằm bảo đảm quy định của các luật có liên quan thống nhất, đồng bộ với luật quy hoạch sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý, xung đột, vướng mắc trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch.

Trong báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, theo quy định tại khoản 5 Điều 59 Luật Quy hoạch, Chính phủ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Luật Quy hoạch.

Tại kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung 13 luật liên quan và tại kỳ họp thứ sáu tới đây sẽ tiếp tục rà soát các luật và trình dự án luật sửa đổi, bổ sung đối với các luật còn lại.

Việc phân thành hai dự án luật và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và kỳ họp thứ sáu là để có đủ thời gian rà soát, bảo đảm yêu cầu chất lượng của dự án luật.

Qua thảo luận Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng, còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất kỹ thuật, chuyên ngành; về nội hàm giữa quy hoạch xây dựng tỉnh và quy hoạch tỉnh; mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch xây dựng và quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn; một số nội dung cần có đánh giá tác động như giấy phép xây dựng, chứng chỉ quy hoạch.

Mặt khác, đây là những vấn đề liên quan đến nội dung cần có thời gian để nghiên cứu làm rõ. Thời gian thông qua theo quy trình một kỳ họp không bảo đảm cho việc đánh giá, rà soát để thống nhất. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho để lại hai luật này để tiếp tục nghiên cứu, rà soát trình Quốc hội xem xét, thông qua cùng với các luật còn lại liên quan đến quy hoạch tại kỳ họp thứ sáu.

Như vậy, tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại 11 luật, bao gồm: Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Phòng, chống tác hại của thuố.c l.á, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Trẻ em.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Trước ý kiến cho rằng tên Luật quá dài, đề nghị lấy tên gọn lại để dễ nhớ và thuận lợi cho việc tra cứu, trích dẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc liệt kê từng luật để đặt tên là quá dài, khó nhớ, không thuận lợi cho việc trích dẫn.

Hơn nữa, tại kỳ họp thứ sáu tới đây, Quốc hội tiếp tục xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật còn lại có quy định liên quan đến quy hoạch với dự kiến còn nhiều luật phải sửa đổi, bổ sung, nếu đặt tên theo kiểu liệt kê sẽ không hợp lý.

Do vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện lại tên gọi của Luật là “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch”.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch gồm 12 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.
Bảo Hân

>> Xem thêm: 

>> Đội cứu hộ “thần tốc” trên đỉnh đèo

>> Bảng xếp hạng World Cup 2018 mới nhất (cập nhật 18/6)

>> Những người hùng tuyển Mexico phấn khích sau chiến tích tại World Cup 2018?

Loading...
Bình luận của bạn !
Loading...
Tin mới nhất
 
Cộng đồng
Loading...
Chủ đề xem nhiều